DEN MÅNGSIDIGA VAGNEN

Oavsett om du söker en gödsel-spridare till det egna jordbruket eller till maskinstationen har vi tack vare vårt breda sortiment och tillvalskoncept, möjlighet att till 100% tillgodose de höga kraven som ställs inom det moderna lantbruket. Tankvagnen skräddarsys och kundanpassas för att matcha kundens behov och krav.

Driftsäkerhet

Våra spridare är framtagna för det tuffa nordiska klimatet och utvecklade för högsta möjliga tillgänglighet under säsongen. Därför använder vi oss endast av beprövade komponenter. Allt för att säkerställa funktionssäkerheten och hålla nere underhållet.

Flexibel

En skräddarsydd produktion gör att kunden enbart betalar för det de verkligen har behov av. Tankvagnen kan i efterhand tillläggsutrustas om behovet skulle förändras. Detta tillsammans med vår kompletta serviceorganisation gör att produkten håller år efter år.

 

Volym

Flytgödsel-spridare från Star levereras i storlekar från 12.000 liter till 25.000 liter. Tankvagnen tillverkas i två versioner, en med målad tank som är rödlackad med grafitgrå detaljer och en varmförzinkad tank och chassi version, med grafitgrå detaljer.

Alla modeller är t.ex. standard försedda med en justerbar draganordning, tre inspektionsluckor och två eller flera skvalpskott. Tank och chassi är svetsat i en enhet och försedd med kupade gavlar, det ökar hållfastheten och skapar en robust konstruktion avsedd för nordiska förhållanden.

Lastningskran

Lastningskranen finns i tre olika alternativ och är byggda efter krav på effektiv funktion och kapacitet. Kranens rörelse/funktioner styrs snabbt och smidigt via tankvagnens manöverdosa eller alternativt med joystick. Lastningskranen är standard försedd med överfyllnadsretur vilket säkerställer 100% fyllnadsgrad i tanken. Kranen kan även förses med återlastningsfunktion eller med ”strålpump” för vakuumsugning av t.ex. trekammarbrunnar.

Med t.ex. en 10” lastningskran lastar ni med hög kapacitet i all slags flytgödsel även på låga varvtal, något som sparar dyrbart bränsle vid flytgödselkörning. Lastningskranen är försedd med ett konformat robust pumphus med stor intagsöppning och en rejäl rotor med tre knivförsedda pumpvingar. Rotorn drivs av en hydraulmotor av radialkolvtyp med separat läckoljeledning som skonar tätningar och motor. Pumphusets lutning och plana undersida är konstruerad för maximal tömning av brunnar även vid låga gödselnivåer.

.

 

 

Slangspridare

Fördelen med slang-spridare är att den sparar kväve och minimerar lukt till omgivningen, med slangar fördelas flytgödseln jämnt över hela arbetsbredden 12, 16 eller 24 meter beroende på modell.

Alla modeller har automatiskt uppvikbara slangar vid infällning, fjädrande pendelfunktion i arbetsläge och slangarna med invändig diameter på 50 mm har fritt flöde från fördelaren utan motskarvar. Slangspridaren är fackverksbyggd och varmgalvaniserad för lång livslängd samt försedd med en robust självrensande skärskivefördelare med hög genomströmningsförmåga.

Volym

Flytgödselspridare från Star levereras i storlekar från 12.000 liter till 25.000 liter. Tankvagnen tillverkas i två versioner, en med målad tank som är rödlackad med grafitgrå detaljer och en varmförzinkad tank och chassi version, med grafitgrå detaljer.

Alla modeller är t.ex. standard försedda med en justerbar draganordning, tre inspektionsluckor och två eller flera skvalpskott. Tank och chassi är svetsat i en enhet och försedd med kupade gavlar, det ökar hållfastheten och skapar en robust konstruktion avsedd för nordiska förhållanden.

 

Lastningskran

Lastningskranen finns i tre olika alternativ och är byggda efter krav på effektiv funktion och kapacitet. Kranens rörelse/funktioner styrs snabbt och smidigt via tankvagnens manöverdosa eller alternativt med joystick. Lastningskranen är standard försedd med överfyllnadsretur vilket säkerställer 100% fyllnadsgrad i tanken. Kranen kan även förses med återlastningsfunktion eller med ”strålpump” för vakuumsugning av t.ex. trekammarbrunnar.

Med t.ex. en 10” lastningskran lastar ni med hög kapacitet i all slags flytgödsel även på låga varvtal, något som sparar dyrbart bränsle vid flytgödselkörning. Lastningskranen är försedd med ett konformat robust pumphus med stor intagsöppning och en rejäl rotor med tre knivförsedda pumpvingar. Rotorn drivs av en hydraulmotor av radialkolvtyp med separat läckoljeledning som skonar tätningar och motor. Pumphusets lutning och plana undersida är konstruerad för maximal tömning av brunnar även vid låga gödselnivåer. 

 

Slangspridare

Fördelen med slangspridare är att den sparar kväve och minimerar lukt till omgivningen, med slangar fördelas flytgödseln jämnt över hela arbetsbredden 12, 16 eller 24 meter beroende på modell.

Alla modeller har automatiskt uppvikbara slangar vid infällning, fjädrande pendelfunktion i arbetsläge och slangarna med invändig diameter på 50 mm har fritt flöde från fördelaren utan motskarvar. Slangspridaren är fackverksbyggd och varmgalvaniserad för lång livslängd samt försedd med en robust självrensande skärskivefördelare med hög genomströmningsförmåga.

Manövrera hydrauliken enkelt genom en knapptryckning

Oavsett vilken manöverdosa du väljer styr du alla vagnens funktioner bekvämt ifrån förarhytten. T.ex. funktioner som lastning och omrörning, dosering eller varför inte hjulstyrningen. Med det medföljande ramfäste placeras manöverlådan ut efter eget tycke i hytten. Tack vare det smidiga ramfästet flyttar du även enkelt utrustningen mellan olika traktorer.

H2 – Pro

Det här är en robust manöverdosa med tryckknappar, tydlig text och pilar som visar funktionsriktning. Manöverdosans chassi är robust och byggt i aluminium, ytan är av vädertåligt material. Försedd med inbyggd säkring och kabel till tankvagn.

H3 – Master

Manöverdosan med pekskärm är ett framtidsvänligt och smidigt styrsystem. Med en knapptryckning kan en automatisk sekvens startas, t.ex. utfällning av ramp, start av fördelare, öppna ventiler, sänka ner ramp mot marken och mycket mera. En mycket praktisk funktion som underlättar vid vändteg. Den automatiska sekvensen stoppas enkelt genom att trycka stopp eller nödstopp.

Flödesreglering

Datorn styr doseringen via tankvagnens hydraulik som med en hydraulkolv kontrollerar inställningen på 3-vägsventilen. Information samlas löpande från flödesmätaren och hastighetsgivaren, datorn kan därmed beräkna och ställa in hydraulkolven, därmed säkras ett jämnt flöde till spridare / nedmyllare. Som maskinförare behöver man bara ange önskad dosering som ton eller m3/ha. Doseringsändring under drift sköts enkelt.

Joystick

Ett praktiskt tillbehör till manöverdosa H3 Master. Med joysticken är det lättare och smidigare att manövrera lastningskranens rörelser och funktioner. Svängrörelsen på kranen dämpas automatiskt i ändlägen. Spaken kan röras i tre axlar och har på toppen tryckknappar för funktionen ”utskjut” på stickan. Tryckknapp för start/stopp av lastningspump finns på dosan.

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48-49
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se