POWERPUMP

Skillnaden mellan Powerpump och en vanlig gödselpump typ GP 2000 är att powerpumpen ger väsentligt högre tryck och flöde tack vare tvåstegsprincipen. Pumpen har två pumpar som samverkar, vilket ger en max kapacitet om ca 6 000 liter/min. Vilket även gör det möjligt att pumpa långa avstånd, upp till 200 m.

Powerpump består av en hydraulmotordriven dränkbar 5” lyftpump på 11 kW och en elmotordriven högeffektpump, också den på 11 kW. Ingen el nere i bassängen jämfört med en dränkbar eldriven pump. Enkel installation och minimalt underhåll. Pumpen är avsedd för bassängdjup ner till 4 meter.

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48-49
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se

STAR PRODUKTER - KUNDANPASSAD KVALITET

Jordbruket befinner sig ständigt nära omvärldens svängningar. Konjunktur, väder och starka miljöargument gör att en modern lantbrukare måste hålla sig med en högst funktionell maskinpark. Våra produkter är framtagna för det tuffa nordiska klimatet och utvecklade för högsta möjliga tillgänglighet under säsongen. Därför använder vi oss endast av beprövade komponenter. Allt för att säkerställa funktionssäkerheten och hålla nere underhållet.