BUFFERTTANKVAGN

Bufferttankvagn för omlastning av flytgödsel från lastbil eller annat transportfordon till spridare på fält. Tanken är flyttbar och försedd med hydraulisk reglerbart hjulställ. Draget är försett med en hydraulcylinder för nivåreglering av tanken vid t.ex. inkörsel på fält och för att underlätta rengöring/tömning av tanken.

Byggd med stålprofiler och 3 mm sinusprofilerat stål. Sandblästrad, primermålad och försedd med topplack. Dessutom försedd med trumbromsar, belysning bak inkl. ”saftblandare”, LGF-skylt och tömningsventil.

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48-49
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se

STAR PRODUKTER - KUNDANPASSAD KVALITET

Jordbruket befinner sig ständigt nära omvärldens svängningar. Konjunktur, väder och starka miljöargument gör att en modern lantbrukare måste hålla sig med en högst funktionell maskinpark. Våra produkter är framtagna för det tuffa nordiska klimatet och utvecklade för högsta möjliga tillgänglighet under säsongen. Därför använder vi oss endast av beprövade komponenter. Allt för att säkerställa funktionssäkerheten och hålla nere underhållet.